Sikkerhed

En ligegyldig regulering på Volderslevvej har generet trafikken på med røde lys, selvom ingen biler har kunnet passere fra den lukkede sidevej. Snart forløser trafiklyset dog sit potentiale

Volderslev: Er man hyppig bilist imod Nørre Lyndelse eller Højby inde fra byen og omvendt, så har man i løbet af de sidste uger med garanti undret sig gevaldigt over, hvorfor der pludselig er slået en lysregulering op midt på vejen - uden at have en sidevej, hvorfra biler kan komme kørende.

Ganske vist åbner Energivej snart her, men det er ikke sket endnu og derfor virker det overflødigt, at den nye sikkerhedsforanstaltning er tændt. For ofte er der rødt for bilisterne ad Volderslevvej. Til ingen verdens nytte.

Vi undrede os med et smil på læben over kuriøsiteten inde på avisen og tog derfor fat i Drift og Anlæg hos Odense Kommune. Her svarede afdelingschef Thomas Ø. Jørgensen følgende.

- Trafiklyset på Volderslevvej/Energivej kører med såkaldt radardetektering, hvilket betyder, at der bliver rødt lys, når der kommer trafik fra Energivej. I praksis er Energivej endnu ikke åbnet, men der pågår en del byggetrafik på Energivej, som kan aktivere lyskrydset og dermed give nogle uhensigtsmæssigheder. Det kan virke generende for trafikken på Volderslevvej, men der er tale om en kort midlertidig periode frem til 1. december, hvor der er aflevering på Energivej til Odense Kommune. Energivej åbner umiddelbart efter den 1. december for almindelig trafik, og her styrer radardetekteringen fortsat trafiklyset for at optimere trafiksikkerheden og få flest køretøjer igennem krydset.

Tak for svaret siger vi til kommunen, og glæder os til, trafiklyset om ganske få dage indløser sit fulde potentiale og virker i et mere nobelt ærinde.

  • Af: