Af Hanne Kaarsted

holmstrup: I 1913 grundlagde Asger M. Jensen sin planteskole på adressen Planteskolevej 51, Holmstrup. Asger M. Jensen stammede fra Brændekilde og han var forinden begyndt i det små på forældrenes jorder.

Gennem årene opkøbte og forpagtede han jord, og da planteskolen var på sit højeste ejede han 160 tønder land jord. Og med forpagtninger var virksomheden på over 200 tønder land jord, hvoraf de 160 var beplantet. For Holmstrup og omegn var der tale om en meget stor arbejdsplads, for der var ansat omkring hundrede mennesker på planteskolen.

- Planteskolen havde en omfattende eksport, så der var stor trafik gennem Holmstrup både med hestekøretøjer og lastbiler, der kørte mellem planteskolen og stationen, fortæller Henny Jensenius fra Sanderum Lokalhistoriske Arkiv.

Asger M. Jensen var en meget værdsat arbejdsgiver. En tidligere medarbejder har fortalt, at han var kendt for at forsvare sine ansatte. En forpagter på en af de gårde, som Asger M. Jensen havde købt, ringede en dag og fortalte, at alle hans ansatte stod og røg tobak, underforstået drev den af.

Asger M. Jensen spurgte, om det var hans tobak de røg. Det blev besvaret benægtende, hvorefter Asger M. Jensen svarede: "Så synes jeg, du skal lade dem ryge".

Asger M. Jensen døde pludselig den 21. Januar 1952 i en alder af 62 år.

Den dag han ville være fyldt 63 år rejste medarbejdere, venner og kunder fra både Danmark, Norge og Sverige en mindesten. På stenen er Asger M. Jensen afbilledet i relief.

Stenen, der står i en mindelund, kan stadig ses af offentligheden, selvom den i dag står i private omgivelser ved den forhenværende planteskole.

Asger M. Jensens enke, Erna Marie Jensen, fortsatte sammen med overgartner Peter Hoyer, der var startet på planteskolen i 1924 som elev, driften af planteskolen indtil 1. marts 1972, hvor den blev solgt til anlægsgartner Poul Jørgensen, Elleholmvej i Ravnebjerg.

I de foregående år var en del ejendomme og gårde solgt fra, og i 1994 blev bygningerne solgt til "Solens Hjerte", der på egen hjemmeside kalder sig "Et terapeutisk spirituelt bofællesskab - en familie med 50 medlemmer - et center for personlig vækst - et moderne kloster".