Højby: Fredag i sidste uge fik Højby et nyt fitnesscenter. Højby S&Gs Fitnesscenter havde åbningsreception, og træningen er allerede i fuld gang i centret, der har været længe ventet.

Allerede for syv-otte år siden etablerede en af Højby S&Gs underafdelinger et skrabet Fitnessrum i Højby Skoles kælderetage, og dette fungerede nogle få år, indtil instruktøren ikke havde tid mere. I forbindelse med den nye Hal 2, der blev bygget i 2004, blussede debatten op igen, men uden resultat. Først i 2007 fik Højby S&Gs hovedbestyrelse for alvor fat, og i samarbejde med en interessegruppe blev der sat tryk på kedlerne. I sommeren 2008 etableredes en ny underafdeling med Fitness på programmet. DGI spillede en væsentlig rolle i den nødvendige økonomi, og i løbet af efteråret faldt de formelle brikker på plads.

I folkemunde hørtes ofte meninger om Fitnesscentrets placering. Kunne det placeres i den nuværende kælder under Højby Skole? Skulle der bygges til? På et tidspunkt dukkede tanken om en placering på 1. etage i den nye hal op. Her kunne bestyrelses- og mødelokalet inddrages. Ligeledes lå det lige for at benytte "glassalen". Begge disse lokaler kunne benyttes uden bygningsmæssige ændringer. Men der manglede stadig plads. Så opstod tanken om at forbinde "glassalen" med Multihallen, og på den måde skabtes den nødvendige plads til veje.

Det oprindelige og siden hen nedlagte Fitnessrum under Højby Skole - den grimme ælling - blev nu med udsigt fra de nye lokaler ud over mange af Højbyhallernes øvrige aktiviteter forvandlet til - den smukkeste svane.

Pladsen er nu seksdoblet, hvilket giver kapacitet til 400 friske og ivrige medlemmer og måske endda 500. I skrivende øjeblik er der allerede forhåndsindmeldt næsten 150 personer i alle aldre fra 16 år og opefter. Centret er åbent mandag til fredag kl. 6- 22, weekenden fra kl. 8-16.

Centret har også en hjemmeside under www.hojby-sg.dk. På hjemmesidens forside finder du Fitnessikonet, hvorpå du kan trykke dig videre til opdaterede informationer.