Dyrup: Privatklinikken Bondovej har taget første skridt mod et generationsskifte. 66-årige Erik Kragh Petersen, der dog langtfra er på vej på pension, overdrager over en årrække en stor del af de kirurgiske opgaver til ortopædkirurg og idrætslæge Thomas Haller, 44.

Efter kun fire måneder som deltidsansat på Privatklinikken Bondovej overgik Thomas Haller 1. januar 2009 til fuldtidsansættelse og fratrådte ved den lejlighed en stilling som overlæge på Kolding Sygehus. Haller, der bor i Odense med sin kone og sine to børn, skal efter planen indtræde som medejer af klinikken i løbet af en årrække.

Han har desuden i fire år været en del af OBs lægeteam.

Privatklinikken Bondovej har igennem en årrække kraftigt øget aktivitetsniveauet. Paletten af tilbud omfatter i dag også røntgen, MR-skanning, ultralyd og nerveledningsmåling. Og efter at have forøget medarbejderstaben til i alt 21 hel- og deltidsansatte, herunder ni læger, har man kunnet accelerere væksten. Siden begyndelsen af august har man som noget nyt også tilbudt udredning og behandling af gigtsygdomme (reumatologi), hvorved yderligere to læger er blevet tilknyttet klinikken.

-Med vores styrkede team inden for både ortopædkirurgi, idrætsmedicin og nu også reumatologi er ambitionen at blive en af landets førende privatklinikker inden for ambulant behandling af lidelser i bevægeapparatet, siger Erik Kragh Petersen.