Af Jytte Raun

Arkivleder på Dalum-Hjallese Lokalhistoriske arkiv

Dalum/Hjallese: Dalum Landbrugsskole og Dalum Uddannelses Center ligger i dag midt i et område i Hjallese med boliger og erhvervsbyggeri, som er vokset frem inden for de sidste 50 år, således at området i dag må karakteriseres som udelukkende bymæssig bebyggelse.

Da skolemanden Christen Kold i 1862 kom til Hjallese og grundlagde Dalum Højskole på dette sted, lå de nyopførte bygninger ensomt midt på Hjallese Mark omgivet af de 40 tdr. land, Christen Kold havde købt af Mosegårdens jord.

Navnet Dalum Højskole blev valgt, fordi navnet Hjallese ikke kunne hæftes på noget bekendt, mens Dalum-navnet var historisk kendt gennem Dalum Kloster, Dalum Kirke, Dalum Mølle m.fl.. Stedets eneste skole hed Hjallese Skole, og der var altså ingen Dalum skole på den tid. Navnet Dalum blev derfor valgt, selv om højskolen lå i Hjallese.

Skolen blev en stor succes, og som den første skole i landet oprettedes der i 1863 et sommerhold for piger. Kold var på den tid kendt vidt omkring, og højskolen blev en af de mest søgte i landet. Den fik vidtrækkende betydning for de folkelige bevægelser i Danmark, men Hjallese-bønderne var ikke så lette at imponere, og selv om Christen Kold var en agtet og velkendt mand i landsbyen, så vandt hans tanker kun lille tilslutning i Hjallese.

Kurser for mejerister

Efter hans død i 1870 blev der gjort flere forsøg på at videreføre højskolen, men i 1886 solgte Kolds enke skolen til en kreds af fynske landmænd, som oprettede Dalum Landbrugsskole.

Skolen fik en god start for den kom på et tidspunkt, hvor hele det danske landbrug var inde i en kraftig udvikling med overgang fra kornproduktion til kvægavl.

Frem mod århundredeskiftet fandt en række om- og tilbygninger sted.

I 1889 påbegyndtes tre måneders kurser for mejerister og i 1910 blev der oprettet en særlig mejeriskole. I samme periode opkøbte skolen en del jord, så den ved århundredeskiftet rådede over i alt 76 tdr. land.

På billedet fra ca. 1950 fremgår det, at skolerne på den tid stadig lå i landlige omgivelser.

Frugt og bæravlere

I 1979 blev Mejeriskolen adskilt fra Landbrugsskolen og fik navnet Dalum Tekniske Skole, Mejeribrugets Uddannelsescenter. I de følgende år blev flere uddannelser henlagt til skolen: i 1981 kom EFG-jordbrug til, i 1982 en laborantskole, i 1986 EFG levnedsmiddeluddannelserne og i 1990 blev Dalum godkendt til at gennemføre hele erhvervsuddannelsen for kokke, tjenere og bagere og for jordbrugsassistenter og frugt- og bæravlere.

I 1992 blev Danmarks Tekniske Gymnasium med HTX uddannelse en realitet og i 2004 blev Dalum Tekniske Skole fusioneret med Gartnerskolen i Søhus og fik herefter navnet Dalum Uddannelses Center, College of Food and Technology. Dalum Landbrugsskole ligger fortsat på stedet og er en af landets største og ældste landbrugsskoler med ca. 250 årselever.

Skolerne eksisterer stadig i bedste velgående, men omgivelserne har ændret sig markant.

Den ensomt beliggende højskole med udsigt til marker og skov er blevet til to moderne virksomheder placeret midt i det pulserende liv.